På Livets Ords Kristna Skolor värnar vi om elevens utbildning, trygghet och värdegrund.

På Livets Ords Kristna Skolor (LOKS) har vi en trygg, kristen miljö som främjar elevernas utveckling intellektuellt, socialt och andligt. Vi betonar respekt och omsorg för varje individ där alla är med i gemenskapen.

Vi tror att miljön, vår kompetenta personal och våra olika kreativa satsningar tillsammans är nyckeln till att våra elever år efter år presterar toppresultat och höga betygsnitt.

Välkommen!

Jobba hos oss!

För vårterminen 2018 söker Livets Ords Kristna Skolor ett antal lärare och annan personal både för vikariat och längre anställningar – Läs mer här!

Årets skolinspektion avslutad – ingen anmärkning!

Under hösten 2017 har Skolinspektionen granskat alla LOKS skolenheter från förskoleklass till gymnasium.

Fredag 17 november kom de allra sista besluten från Skolinspektionen och årets inspektion är därmed avslutad. – Läs mer här!

ANSÖK IDAG

X