På Livets Ords Kristna Skolor värnar vi om elevens utbildning, trygghet och värdegrund.

Livets Ords Kristna Skolor (LOKS) erbjuder en oslagbar kombination av en modern skola med höga resultat i en varm studiemiljö. Sedan starten 1985 har LOKS vuxit till nio skolenheter; förskolor, grundskolor, särskolor och gymnasium med ca 800 elever och 150 anställda.

LOKS skolor har en trygg, kristen miljö som främjar elevernas utveckling intellektuellt, socialt och andligt. Miljön betonar respekt och omsorg för varje individ där alla är med i gemenskapen. Skolorna vilar på en stadig kristen grund och varje år presterar våra elever toppresultat med hög behörighet till vidare studier och höga betygssnittet.

Välkommen!

ANSÖK TILL LOKS IDAG