Frånvaro

När en elev är sjuk och inte kan närvara i skolan skall skolan meddelas före kl. 08:00 på morgonen till skolkansliet .
Detta kan du göra via Skola24, e­post eller telefon enligt nedan.

Söka ledigt?
Här hittar du mer information: Se här.

Telefonnummer och e-postadresser för frånvaroanmälan till de respektive skolorna hittar du här nedan:

Källskolan
franvaro.kallskolan@loks.se
018 – 16 14 20

Trädgårdsskolan
franvaro.tradgardsskolan@loks.se
018­ – 16 14 20

Fridhemsskolan
franvaro.fridhemskolan@loks.se
018­ – 16 14 40

Emanuelskolan
franvaro.emanuelskolan@loks.se
018­ – 16 14 30
Emanuelskolan Fritids 018-161433

Kyrkskolan
anmäl via Skola24.

franvaro.kyrkskolan@loks.se
018­ – 16 14 50

LOKG
franvaro.lokg@loks.se
018 – ­16 14 60

Emanuelgymnasiet
franvaro.emanuelgymnasiet@loks.se
018 – 16 14 60

X