Lediga tjänster

Nu börjar alldeles snart skolans hösttermin, och vi har kan fortfarande erbjuda några tjänster! Kanske det är något för dig eller någon du känner?

LOKS förskolor

  • Förskollärare 75 -100%

Kontaktperson för mer information:
Anna Werner, förskolechef
Tel  018-16 14 79, e-post anna.werner@loks.se

Låg- och mellanstadiet – Källskolan och Trädgårdsskolan (Uppsala)

  • Speciallärare i mellanstadiet 100%
  • Elevassistenter med god färdighet i svenska

Kontaktperson för mer information:
Ann-Sofi Ahlgren, rektor
Tel: 018- 16 14 29,  e-post: ann-sofi.ahlgren@loks.se

Ansgargymnasiet (Uppsala)

  • Engelsklärare 40 % (alternativt svensklärare eller fransklärare)

Kontaktperson för mer information:
Helena Virsén, rektor
Tel: 018- 16 14 69,  e-post: helena.virsen@loks.se

  • Kurator inom elevhälsan 100 %

Kontaktperson för mer information:
Yvonne Sten, personaladministratör
Tel  018-16 14 03, e-post yvonne.sten@loks.se

Anställningarna sker löpande och omgående.

X