Emanuelskolans personal

Josefine Andersson
Assistent
Maj-Lis Byman
Assistent
Erik Jernberg
Assistent
Eva Lindberg
Lärare
Sandra Näsström Nylander
Assistent
Robin Pettersson
Assistent
Gerd Simonsson-Gran
Musiklärare
Camilla Tjäder
Lärare
Simon Ärlebrandt
Lärare
Anneli Kronstrand
Idrottslärare
Margareta Gustafsson
Rektor
X