Fridhemskolans personal

Mats Bergkvist
Lärare No, Tk, Sltm
Camilla Bryne
Klassföreståndare
Louise Byman
Fritids
Rebecka Byman
Klassföreståndare
Therese Bäckman
Assistent
Genevieve Claesson
Lärare Bild, Sltx
Camilla Colling
Klassföreståndare, arbetslagsledare
Lena Danstål
Bibliotek
Åsa Foglander
Klassföreståndare, speciallärare, förstelärare
Margareta Gustafsson
Rektor
Heléne Kallryd
Admin, Assistent
Victoria Karlsson
Lärare F-klass
Atle Kleven
Lärare
Malin Klingvall Grunditz
Specialpedagog
Miriam Kronstrand
Assistent, Fritidsledare
Carolin Marklund
Service kök, fritidsledare
Eva Niklasson
Klassföreståndare
Elisabet Papadopoulos
Service (kök)
Rachel Sivertsen
Fritidsledare
Lisbeth Täng
Lärare
Jens Wallin
Fritidsledare, Lärare Kristendom
Sabine Wåhlin
Assistent
Jan Åkerström
Service (städ)
Christina Åslund
Klassföreståndare, arbetslagsledare

X