Källskolans personal

Joseph Abrahamsson
Fritidsledare
Ann-Sofi Ahlgren
Rektor
Maria Andersson
Klassföreståndare
Johannes Bergkvist
Fritidsledare
Ruth Bitamazire
Fritidsledare
Laila Borolien Hansen
Klassföreståndare
Malin Eliasson
Lärarassistent
Sandra Geschwind
Assistent, Fritidsledare
Christoffer Hedén
Fritidsledare
Hanna Hermanson
Lärare, Musik
Lena Ingelbratt
Förskoleklasslärare
Daniel Jernberg
Fritidsledare
Walter Linebäck
Fritidsledare, resurs
Ingvor Lundell
Speciallärare
Birgitta Nordin
Speciallärare
Maria Norén
Klassföreståndare och arbetslagsledare
Beate Norström
Lärarassistent, fritidsledare
Birgitta Robertson
Lärare förberedelseklass
Hanna Rothlin
Fritidsledare
Annsofie Sköld
Klassföreståndare
Mirjam Wiberg
Klassföreståndare
Ruth-Marie Sivertsen
Lärare
Helén Södereng
Admin

X