Kyrkskolans personal

Thomas Ahlström
Lärare, Musik
Robert Backman
Lärare, Fysik, Matematik, Kemi, Förstelärare
Thomas Baeckman
Lärare, Idott och hälsa
Angelica Christiansson
Tf rektor
Patricia Feito Joven
Lärare Spanska
Julio Gomez Ortega Ibanez
Lärare Spanska
Lena Gustavsson
Lärare, Engelska, Samhällskunskap, Geografi, Arbetslagsledare
Eva-Lotta Gustin
Specialpedagog
Marie-Louise Hellbom
Lärare, Svenska, Idrott
Gunilla Johansson
Lärare Hemkunskap
Inga-Lill Karlsson
Lärare, Biologi, Matematik, Speciallärare
Magnus Karlsson
Rektor (föräldrarledig)
Stefan Karlsson
Lärare, Träslöjd
Elia Källner
Skolkanslist
Eleonora Lahti
Lärare, Matematik, Kemi
John Liljebäck
Biträdande rektor
Andreas Lindholm
Lärare, Engelska, Media
Evelina Lundqvist
Bildlärare
Marina Nystrand
Lärare, Matematik
Ingvar Persäter
Lärare, Matematik Biologi
Cecilia Pulkkanen
Lärare, Religon, Franska, Georafi, Arbetslagsledare
Friedrich Reusser
Lärare, Tyska, Biologi,Svenska som andra språk, förberedelseklass
Josefine Wallin
Lärare, Svenska, Religon, Historia
Matz Viklander
Elevassistent
Mikael Wärnberg
Elevassistent
X