Personal på Ansgargymnasiet

Helena Virsén
Rektor
Frida Lindén
Admin/Kurator/SYV
Gun-Britt Andersson
Admin
Birgitta Andersson
Lärare historia, religion
Frida Björk
Lärare musik
Samuel Björk
Lärare musik
Janya Cambronero
Lärare ekonomi, teater
Kjell Ekman
Lärare biologi, kemi, naturkunskap
Thord Isaksson
Lärare samhällskunskap, psykologi, filosofi
Anneli Kronstrand
Lärare idrott
Cecilia Kvam
Lärare engelska, franska
Ulf Lindberg
Lärare fysik,matematik, teknik
Håkan Luks
Lärare historia, matematik
Karin Lundell
Lärare svenska
Ethel Mattebo
Lärare geografi, pedagogik /Spec Ped
Inger Zettergren
Lärare svenska, tyska
Catharina Åkerhielm
Admin
Julio Gomez Ortega Ibanez
Lärare Spanska
X